พิธีไหว้ครูรอบ 1 (อ.1-ป.3) : 15 มิ.ย. 60

Thumbnail Image Table
IMG_0005.JPG
15/06/2560 15:01:18
Size (KB)  :  3,643 KB
IMG_0007.JPG
15/06/2560 15:01:32
Size (KB)  :  3,785 KB
IMG_0010.JPG
15/06/2560 15:02:10
Size (KB)  :  3,669 KB
IMG_0011.JPG
15/06/2560 15:02:56
Size (KB)  :  3,343 KB
IMG_0012.JPG
15/06/2560 15:02:56
Size (KB)  :  3,387 KB
IMG_0013.JPG
15/06/2560 15:03:00
Size (KB)  :  3,503 KB
IMG_0014.JPG
15/06/2560 15:03:04
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_0015.JPG
15/06/2560 15:03:08
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_0016.JPG
15/06/2560 15:03:48
Size (KB)  :  3,513 KB
IMG_0017.JPG
15/06/2560 15:04:04
Size (KB)  :  3,456 KB
IMG_0018.JPG
15/06/2560 15:04:22
Size (KB)  :  3,632 KB
IMG_0019.JPG
15/06/2560 15:04:40
Size (KB)  :  3,346 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20