ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นอาคาร 1 ห้องธุรการ และอาคาร 4 อาคาร 3 สนามบาส อ.ด.พ. อาคาร 2 อาคาร 6 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศุนย์คอมพิวเตอร์ สระว่ายน้ำ อาคาร 7 อาคาร 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สนามบาสหลังอาคาร 8 ศูนย์ศิลปะ ศุนย์ดนตรีไทย อาคาร 5 โรงยิมฯ พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศุนย์อนุรักษ์พลังงาน แปลงต้นสบู่ดำ สระว่ายน้ำ อ.ด.พ. สนามบาส อ.ด.บ. อาคาร 9 อ.ด.บ. แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ สนามมินิกอฟ์และ สวนพฤกษศาสตร์ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ลานจอดรถ สนามมินิกอฟ์และ สวนพฤกษศาสตร์ แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ สนามบอล สนามบอล แปลงต้นสบู่ดำ โรงซ่อมบำรุง ลานจอดรถรับส่งนักเรียน


โรงเรียนอุดมศึกษา
329  ลาดพร้าว 94  แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2934 8260 (3 สาย) , 0 2538 7438 (3 สาย) โทรสาร : 0 2538 2956, 0 2530 4676
E-Mail : info@udomsuksa.ac.th