แบบทดสอบ

Macromedia Dreamweaver

ข้อที่ 1.การกำหนดชุดแบบอักษรให้กับหน้าเว็บเพจใช้เมนูและคำสั่งข้อใด
Edit > Page Properties
File > Page Properties
Modify > Page
Modify > Page Properties
ข้อที่ 2. การขึ้นบรรทัดใหม่ภายในย่อหน้าใช้คำสั่งใด
Shift+Enter
Shift+Home
Enter
Alt+Shift
ข้อที่ 3. คำสั่งใดเป็นการแทรกช่องว่างเพื่อเว้นวรรค
Ctrl+Spacebar
Alt+Ctrl+Spacebar
Ctrl+Shift+Spacebar
Shift+Spacebar
ข้อที่ 4. การใส่รูปภาพเป็นพื้นหลังใช้คำสั่งใด
Edit > Page Properties
File > Page Properties
Modify > Page Properties
Insert > Page Properties
ข้อที่ 5. ข้อใดเป็นการจัดตำแหน่งกึ่งกลาง
Ctrl+Alt+Shift+C
Ctrl+Alt+Shift+J
Ctrl+Alt+Shift+L
Ctrl+Shift+C
ข้อที่ 6. คำสั่งในข้อใดเป็นการสร้างตาราง
Insert>Table
Commands>Table
Site>Table
Modify>Table
ข้อที่ 7. คำสั่งใดใช้ในการสร้างเฟรม
Modify>Frames
Site>Frames
Text>Frames
Insert>Frame
ข้อที่ 8. ข้อใดต่อไปนี้คือหน้าต่าง Advanced Layout
Window>Layers
Window>Others>Layers
View>Layers
Window>Edit>Layers
ข้อที่ 9. คำสั่งใดเป็นการเปิดหน้าต่าง Panels Timelines
Window>Timelines
Window>Timeline
Window>Others>Timeslines
Window>Behavios>Timelines
ข้อที่ 10. _Parent คืออะไร
เปิดไฟล์นั้นในหน้าต่างใหม่
เปิดไฟล์แบบเต็มจอ
เปิดไฟล์ในหน้าต่างหลักที่จุดเชื่อมโยงนั้นอย่
เปิดไฟล์นั้นแบบเต็มจอในเฟรมหลัก
ข้อที่ 11. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ใน Program สร้าง Web Page
Front Page 2000
Dreamweaver MX
HomeSite
Fireworks
ข้อที่ 12. ข้อใดเป็น Program Web Browser
Internet Explorer
UltraDev
GoLive
Web Browser
ข้อที่ 13. ข้อใดเป็นรหัสสีขาว
#1FF1FF
#FFFFFF
#000000
#FFF000
ข้อที่ 14. HTML ย่อมาจากอะไร
Hyper Text Master Language
Hyper Text Mulitimedia Language
Hyper Text Markger Language
Hyper Text Marup Language
ข้อที่ 15. ข้อใดเป็นหน้าต่าง Penals Insert Pollover Image
Insert>Interactive Imagers>Rollover Image
Insert>Rollover Image
Insert>Interactive>Image
Insert>Interactive>Images Rollover


คะแนน =

::HOME::

@ Kamolchanok Chaipeng Web Design
1