การสแกนรูปภาพ

        เมื่อเข้าโปรแกรมwindows แล้ว ถ้าที่เครื่องมีรูปเครื่องสแกนอยูแสดงว่ามีโปรแกรมอยู่ในเครื่องแล้ว ให้ดับเบิลคลิก แล้วรอให้โปรแกรมเปิดใช้งานก่อน ดังรูป 1

เมื่อเครื่องเปิดโปรแกรมเข้ามาหน้านี้ ให้นำรูปไปวางไว้ในเครื่องสแกน แล้วให้คลิกที่เครื่องรูปสแกน11

                                                    

เครื่องก็จะเริ่มทำการสแกนรูป รอจนกวาเครื่องจะสแกนเสร็จออกมาดังรูป 2

ถ้าภาพหัวกลับ ก็กลับภาพใหม่ แล้วสแกนใหม่ จนได้ภาพดังรูป3

 

 

 

 

 1

 

จากนั้นเอาเม้าท์ไปกดที่มุมบนด้านซ้ายของรูปแล้วกดค้างไว้ลาก เม้าท์คลุมรูป ทั้งหมดแล้วปล่อยเม้าท์ ก็จะมีจุดดำรอบๆ รูปดังรูป 4

 

 

จากนั้นให้กดปุ่มบันทึก (รูปแผ่นดิสต์)  จะปรากฏหน้า รูปที่ 5

 

ขึ้นมา คุณก็เลือกไดร์ฟที่ต้องการเก็บรูป แล้วตั้งชื่อรูป  แล้วกดSave    ก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย  วิธีเปิดดูรูปทำเองได้นะจะ