เพลงสำหรับให้นักเรียนนำโค้ดใส่เสียง

คัดลอกโค้ดข้างล่างเพลงที่ต้องการนำไปวางไว้ตรงส่วนที่ต้องการวาง
บางเพลงจะเป็นเพลงนามสกุล mp3 และ ram จะต้องมีโปรแกรม real player ก่อนถึงจะเปิดฟังไดต้องการโหลดฟรีคลิกที่นี้


เพลงกว่าจะรัก : พลอย
"<embed src="http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Teaching1/song_friends/kwajaluck_xyz.wma" autostart="true" loop="true" width="400" height="80" align="middle"> </embed>"


เพลงเพื่อน ถึงเพื่อน : จุ้ย
"<embed src="http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Teaching1/song_friends/friends_to_friend.wma" autostart="true" loop="true" width="400" height="80" align="middle"></embed>"

 

เพลงกว่าจะรัก : XYZ
"<embed src="http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Teaching1/song_friends/kwa_ja_lak.wma" autostart="true" loop="true" width="400" height="80" align="middle"></embed>"

เพลงนี้แหละเพื่อน : XYZ
"<embed src="http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Teaching1/song_friends/ni_lae_friends.wma" autostart="true" loop="true" width="400" height="80" align="middle"></embed>"

เพลง i_not_forgot ฉันจะไม่ลืมเธอเลย
"<embed src="http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Teaching1/song_friends/i_not_forgot.wma" autostart="true" loop="true" width="400" height="80" align="middle"></embed>"

เพลง ลา จำลา : เนสกาแฟ
" <embed src="http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Teaching1/song_friends/lajumla.mp3" autostart="false" loop="true" width="400" height="80" align="middle"></embed>"

 

โชคดีนะเพื่อน : วาย น็อต เซเว่น

<embed src="http://www.easy2music.com/music/ynot7/ynot7-neverdie-11.wma" autostart="true" loop="true" width="400" height="80" align="middle"> </embed>

คำว่าเพื่อน : แรพเตอร์
<embed src="http://www.easy2music.com/music/raptor/raptor-thememory-03.wma" autostart="false" loop="true" width="400" height="80" align="middle"></embed>

*****~~~~~~~~====++++++====~~~~~~~~~*****
เนื้อเพลงเกี่ยวกับเพื่อน