ตัวอย่าง Skimming จากตู้ ATM

 

ตู้ ATM นี้ มีสิ่งผิดปกติหรือไม่?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากสังเกตให้ดีแล้ว จะพบว่ามีสิ่งผิดปกติที่ช่องเสียบบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือบางทีก็ถูกปลอมแปลงทั้งแผง

 

 

 

 

 

 

 

 

ลองสังเกตที่กล่องใส่เอกสาร  มีสิ่งผิดปกติ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบว่ามีกล้องขนาดจิ๋วซ่อนอยู่ !
กล้องจะจับภาพหน้าจอ และที่แป้นกดรหัส
 และสามารถส่งภาพไปได้ไกลถึง 200 เมตร (Wireless)
ภายในจะพบกล้อง แบตเตอรี่ และตัวส่งสัญญาณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กในลักษณะต่างๆ
ผู้ทุจริตจะนำข้อมูลที่อ่านจากแถบแม่เหล็กมาทำบัตรปลอม