วันไหว้ครู (ม.1-ม.6) : 14 มิ.ย. 61
 
วันไหว้ครู (ป.4-ป.6) : 14 มิ.ย. 61
 
วันไหว้ครู (อนุบาล-ป.3) : 14 มิ.ย. 61
 
เลือกตั้งประธานนักเรียน : 8 มิ.ย. 61
 
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ : 8 มิ.ย. 61
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันงดสูบบุหรี่ : 5 มิ.ย. 61
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ช่วงบ่าย) : 29 พ.ค 61
 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (ช่วงเช้า) : 29 พ.ค 61
 
ค่ายพุทธบุตร : 25 พ.ค 61
 
ค่ายพุทธบุตร : 24 พ.ค 61