นักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอุดมศึกษา

ด.ช.ปกรณ์เกียรติ แผ่นเงิน
อายุ 7 ปี
กลุ่ม C / B
ประถมศึกษาปีที่ 3
 • รายการแข่งขันTHAI – JAPAN SPEEDO ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร, เหรียญเงิน ว่ายกบ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 7 มิถุนายน 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร , ว่ายกบ 50 เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 25 เมตร , ว่ายกบ 25 เมตร ,ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร
  - เหรียญเงิน เกาะโฟมเตะเท้า 25 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายผีเสื้อ 25 เมตร
  - ถ้วยรางวัลบุคคลอันดับ 3
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ , ว่ายกรรเชียง , ว่ายผีเสื้อ 50 เมตร

 • ด.ช.จิณวัตร กุลวงษ์
  อายุ 10 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 5
 • รายการแข่งขันTHAI – JAPAN SPEEDO ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 7 มิถุนายน 2552
  - เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 25 เมตร

 • ด.ญ.สิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
  อายุ 7 ปี
  กลุ่ม B
  ประถมศึกษาปีที่ 2
 • รายการแข่งขันTHAI – JAPAN SPEEDO ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร , ว่ายกบ 50 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
  - ถ้วยรางวัลรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 5
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 7 มิถุนายน 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง เกาะโฟม 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญเงิน เกาะโฟม 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญเงิน เกาะโฟม 25 เมตร, ฟรีสไตล์ 25 เมตร, กรรเชียง 25เมตร, กบ 25 เมตร , ผีเสื้อ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญเงิน ว่ายกบ , กรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 100 เมตร , ผีเสื้อ 50 เมตร

 • ด.ช.พันธ์พยากรณ์ วรรณะประทีป
  อายุ 7 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 2
 • รายการแข่งขันTHAI – JAPAN SPEEDO ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกบ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 7 มิถุนายน 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายกบ 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร , ว่ายผีเสื้อ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญทอง เกาะโฟม 25 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายกบ 25 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายกบ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร

 • ด.ช.พิชญะ เฉยเคารพ
  อายุ 10 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 5
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 7 มิถุนายน 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายกบ 50 เมตร

 • ด.ช.อรินทร์ สะแกงาม
  อายุ 8 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 2
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 7 มิถุนายน 2552
  - เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญเงิน เกาะโฟม 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญเงิน ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร , ฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง เกาะโฟมเตะเท้า 25 เมตร

 • ด.ญ.ศกลวรรณ ปิยะภัทรวงษ์
  อายุ 9 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 4
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  -เหรียญทองแดง ว่ายกบ 25 เมตร, ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง เกาะโฟมเตะเท้า 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร

 • ด.ญ.อภิษฎา เจือประเสริฐ
  อายุ 6 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 1
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายกบ 25 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง เกาะโฟมเตะเท้า 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์ 100 เมตร
  - ถ้วยรวมบุคคลหญิงอันดับที่ 5

 • ด.ญ.ชนกนันท์ จันทร์เลิศเลขา
  อายุ 6 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 1
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญทอง เกาะโฟม 25 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายกบ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทองแดง เกาะโฟมเตะเท้า 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร ,ฟรีสไตล์ 25 เมตร , กบ 25 เมตร

 • ด.ช.นภดล จันทร์เลิศเลขา
  อายุ 9 ปี
  กลุ่ม C
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญทอง เกาะโฟม 25 เมตร, ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายกบ 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญเงิน เกาะโฟมเตะเท้า 25 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์50 เมตร , ว่ายผีเสื้อ 25 เมตร
  -เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร

 • ด.ช.อธิศ เจียมเจริญพรกุล
  อายุ 10 ปี
  กลุ่ม C
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญทอง เกาะโฟม 25 เมตร, ว่ายกบ 25 เมตร, ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง ว่ายกบ 25 เมตร
  -เหรียญเงิน ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร , ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  -เหรียญทองแดง ว่ายกบ 50 เมตร

 • ด.ช.นฤทธิ์ พันธโนภาส
  อายุ 7 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 2
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552
  - เหรียญทอง เกาะโฟม 25 เมตร, ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  - เหรียญทอง ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญเงิน เกาะโฟม 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B

 • - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์ 100 เมตร

  ด.ญ.ณิชนันท์ กิมเกถนอม
  อายุ 6 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 1
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  -เหรียญทอง ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  -เหรียญทองแดง เกาะโฟม 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์ 100 เมตร

 • ด.ช.จิตรภณ เกียรติพันธ์
  อายุ 9 ปี
  กลุ่ม C
  ประถมศึกษาปีที่ 4
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม C
  -เหรียญทอง เกาะโฟม 25 เมตร,ว่ายฟรีสไตล์ 25 เมตร , ว่ายฟรีสไตล์50 เมตร
  -เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 25 เมตร , ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  -เหรียญทองแดง ว่ายกบ 25 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญทอง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร

 • ด.ญ.จามจุรีพร สุโขดมโชติ
  อายุ 9 ปี
  กลุ่ม B
  ประถมศึกษาปีที่ 3
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่ม B
  รางวัลถ้วยรวมบุคคล อันดับ 3
 • รายการแข่งขัน สหกรณ์แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านสหกรณ์ กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ กลุ่ม B
  รางวัลถ้วยรวมบุคคล อันดับ 3

 • ด.ช.ฆนวัฒน์ จิวตระกูล
  อายุ 10 ปี
  กลุ่ม B
  ประถมศึกษาปีที่ 4
 • รายการแข่งขันTHAI – JAPAN SPEEDO ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552 กลุ่ม B
  รางวัลถ้วยรวมบุคคล อันดับ 3
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 8 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหาร ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2552
  - เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 50 เมตร , เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 100 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552
  4 เหรียญทอง , 2 เหรียญเงิน , 1 เหรียญทองแดง
 • รายการแข่งขัน สพท. เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ สระว่ายน้ำเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำนวกาญจนา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 กลุ่ม B
  - เหรียญทอง ว่ายกรรมเชียง 50 เมตร , ว่ายผีเสื่อ 50 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร 100 เมตร, ว่ายกบ 50 เมตร

 • ด.ญ.ยุพาพิน สุโขดมโชติ
  อายุ 12 ปี
  กลุ่ม A
  ประถมศึกษาปีที่ 6
 • รายการแข่งขัน สพท. เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ สระว่ายน้ำเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 100 , 200 เมตร
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 100 เมตร

 • นายณัฐฐากูร เครือนพคุณ
  อายุ 15 ปี
  ประเภทบุคคลทั่วไป
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รายการแข่งขันTHAI – JAPAN SPEEDO ณ สระว่ายน้ำนวกาญจนา โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2552
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายฟรีสไตล์ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 7 มิถุนายน 2552
  - เหรียญเงิน ว่ายผีเสื้อ 50 เมตร , - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำวีเทรนสปริ้นเตอร์ แชมเปี้ยนชิพ ณ สระว่ายน้ำวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ประเภทบุคคลทั่วไป
  - เหรียญทอง ว่ายกรรเชียง 25 เมตร
  - เหรียญทองแดง ว่ายกบ 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ประเภทสระว่ายน้ำ 50 เมตร วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2552
  - เหรียญทองแดง ว่ายกรรเชียง 50 เมตร
 • รายการแข่งขันว่ายน้ำ Star Junior Championship ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพฯ ประเภทสระว่ายน้ำ 25 เมตร วันที่ 6 กันยายน 2552 กลุ่มบุคคลทั่วไป
  - เหรียญทอง ว่ายฟรีสไตล์ 25 และ 50 เมตร
  - เหรียญเงิน ว่ายกรรเชียง 25 และ50 เมตร, ว่ายกบ 25 และ 50 เมตร, ว่ายผีเสื้อ 25 เมตร