รายชื่อนักเรียน - ครู รายการที่แข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
เด็กหญิง ภูริชญา อินทศร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูทิพย์สุดา สารจันทร์
วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก Paint Brush เหรียญทองอันดับ1
เด็กหญิง พิมพ์ชนก ลิมป์วิจิตรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ครูณิชากร เลยเมือง
โปรแกรม Power Point2007 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชาย วัชรพงศ์ มงคลรัตนาสิทธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูณิชากร เลยเมือง
โปรแกรม Power Point 2007 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาว วรินดา ด้วยรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ครูณิชากร เลยเมือง
วาดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
5.เด็กชาย มีน ตั้งค้าวานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
ครูณิชากร เลยเมือง
วาดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  กลุ่มสาระวิทยาศาตร์    
หญิงชนม์นิภา ภูวงค์เจริญ
ครูธนาภรณ์ พลแสน
แข่งขันวิชาการ ร.ร เทพลีลา รางวัลชนะเลิศอันดับ1
เด็กหญิง พีรวัล จินดาไรจนกุล แข่งขันวิชาการ ร.ร เทพลีลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1