การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
รายชื่อนักเรียน รางวัลที่ได้รับ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555
ด.ญ.นิชา บูรณ์เจริญป.3/7 นักเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ระดับ ป.1-3
ด.ช. นิลส์ เนวิน โจฮานสัน ป.5/7 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษารางวัลชมเชยระดับ ป4-6/td>