การแข่งขันประกวดศักยภาพด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปี 2556
รายชื่อนักเรียน - ครู รายการที่แข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  *แข่งขันที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ วันที่ 25 -28 พ.ย. 2556
ด.ช.ปารมี แอร่มหล้า ป.6/2
ด.ญ.ณัฐวีร์ จงประเสริฐ ป.6/1
ฝึกสอนโดยครู ณิชากร เลยเมือง
การใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation รางวัลเหรียญทอง
ด.ญ.ณิชกุล ชุติมาธิกุล ป.6/2
ด.ญ.ริสรา นาคอร่าม ป.6/3
ฝึกสอนโดยครู ณิชากร เลยเมือง
การสร้างWebpage ประเภท Web Editor รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญเงิน
ด.ญ.บุณย์นลิน พรพีรพาน ป.6/1
ด.ญ.พรนภัส แซ่เบ๊ ป.6/2
ฝึกสอนโดยครู ณิชากร เลยเมือง
การสร้างหนังสือ E-book รางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ไชโยแสง ป.6/4
ด.ช.โชติพัฒน์ เพียรพัฒนาวิทย์ ป.6/6
ฝึกสอนโดยครู ณิชากร เลยเมือง
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ รางวัลเหรียญทอง
ด.ญ.เปมิกา เสนะวีณิน ป.3/7
ด.ช.ธันวาคม บุญวงญ์ ป.3/7
ฝึกสอนโดยครู ครูทิพย์สุดา สารจันร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 รางวัลเหรียญเงิน