ปีการศึกษา 2525
 
ได้รับวิทยะฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล จากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2525
  ปีการศึกษา 2526
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัด
ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ประเภทอนุบาล 2 หญิง ในงานกรีฑาอนุบาลโกดัก
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพุ่มจำนำพรรษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พุ่มเทียนพร้อมถ้วยเกียรติยศจากนายธีรพงศ์ จรรยงค์วรกุล นายกสมาคมโรตารี่ตะวันออก
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเทียนจำนำพรรษาประเภทความคิด
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรีไทย ของสภาสตรีแห่งชาติ
  ปีการศึกษา 2527
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาดของโรงเรียน ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ยอดเยี่ยม งานกรีฑาอนุชนโกดักคัพ ภาคกลาง
ได้รับรางวัลชนะเลิศกองเชียร์ยอดเยี่ยม งานกรีฑาอนุบาลโกดักคัพภาคกลาง
ได้รับรางวัลชนะเลิศแชร์บอลหญิง จากโรงเรียนบางกะปิ
ได้รับรางวัชชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพุ่มเทียนพรรษา ประจำปี 2527
  ปีการศึกษา 2528
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเล่านิทานชาดก
  ปีการศึกษา 2529
 
ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2529
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่น งานวันประถมศึกษาแห่งชาติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวันวิสาขบูชาระดับประถมศึกษา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2529
ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดตั้งพระพุทธรูปเหมาะสมและสวยงามระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการร่วมกิจกรรมที่มีนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุดระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดป้ายนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน การประกวดการจัดพานดอกไม้สด ประเภทสวยงาม
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันเล่านิทานชาดก
  ปีการศึกษา 2530
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2530
ได้รับรางวัลดีเด่น การจัดห้องจริยธรรมดีเด่น
ได้รับรางวัลดีเด่น การจัดตั้งพระพุทธรูปเหมาะสมและสวยงาม
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกรีฑา กีฬากองทัพอากาศ
  ปีการศึกษา 2531
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด กีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ. ประจำปี 2531
  ปีการศึกษา 2532
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด กีฬานักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ. ประจำปี 2532
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกองเชียร์ สุขุโมคัพ (ระดับมัธยม)
ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันฟุตบอลในร่ม "TPC CUP" ครั้งที่ 5 ประเภทประถมศึกษา
ได้รับรางวัลที่ 5 การแข่งขันมินิบาสเกตบอล ไฟว์สตาร์คัพ (ระดับมัธยมปลาย)
ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดจริยธรรมดีเด่น
  ปีการศึกษา 2534
 
ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2534
ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับจังหวัด จากคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ส.ช.)
ได้รับรางวัลพระราชทานห้องสมุดดีเด่นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ในสถานศึกษาดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 8 อย่าง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ส.ช.)
  ปีการศึกษา 2535
 
ได้รับถ้วยชนะเลิศ ประเภทถ้วย ข การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. ชิงชนะเลิศเขตการศึกษา กทม.
ได้ถ้วยชนะเลิศ การบรรเลงเพลงไทยยอดเยี่ยม การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. ชิงชนะเลิศ เขตการศึกษากทม.
ได้ถ้วยรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทถ้วย ข การประกวดวงโยธวาทิตชิงชนะเลิศ เขตการศึกษาทั่วประเทศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตกแต่งโคมไฟแข็ง จาก สช.
ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ จากกระทรวงศึกษาธิการ
  ปีการศึกษา 2536
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศประชาสัมพันธ์ดีเด่น โครงการรณรงค์แยกขยะในโรงเรียน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ข การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. เขตการศึกษากทม.
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม จากเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เนื่องในวันวิสาขบูชา
  ปีการศึกษา 2537
 
ได้รับรางวัลคฑากรดีเด่น การประกวดวงโยธวาทิต ประจำปี 2537
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถ้วย ข การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. ทั่วประเทศ พร้อมถ้วยพระราชทานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารฯ
ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
  ปีการศึกษา 2538
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการบรรเลงเพลงไทยยอดเยี่ยม พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท ก การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. ทั่วประเทศ
ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา จากสนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.)
ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลจริยธรรมดีเด่น จากเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแกะสลัก จาก สช.
  ปีการศึกษา 2539
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของเทเลคอมเอเซีย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
  ปีการศึกษา 2540
 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
  ปีการศึกษา 2541
 
ได้รับรางวัลพระราชทานถ้วยพระราชทานจากสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ จากการประกวดวงโยธวาทิต ระดับประถมศึกษา
ได้รับประทานรางวัลโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากสมเด็จพระสังฆราชฯ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนทิวไผ่งาม
ได้รับประทานรางวัลชมเชย จากสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
ได้รับรางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่ ในวันวิสาขบูชา จากรมการศาสนา
  ปีการศึกษา 2542
 
ได้รับรองมาตรฐานโลก ISO 14001
ได้รับรองมาตรฐานโลก ISO 9002 จาก SGS ประเทศไทยและ UKAS ประเทศอังกฤษ
ได้รับรางวัลประเภทเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิต นนศ. ทั่วประเทศระดับไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับประทานรางวัลโรงเรียนจริยธรรมดีเด่น จากกรมการศาสนา
  ปีการศึกษา 2543
 
ได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน กระประกวดวงดุริยางค์ลูกเสือ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระดับไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ระดับไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปีการศึกษา 2544
 
ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2544 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ระดับไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากสโมสรไอออนส์สากลภาค 310 อี
ได้รับโล่รางวัลร้านอาหารสะอาด จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  ปีการศึกษา 2545
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระดับไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัล โรงเรียนจัดการศึกษาจริยธรรมดีเด่น จากกรมศาสนา
ได้รับรางวัล โรงเรียนสะอาดและจัดการสิ่งแวดล้อมจัดสภาพแวดล้อมดีเด่น จากสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 อี
ได้รับมาตรฐานสากล ISO 14001 (ต่ออายุ)
ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000
  ปีการศึกษา 2546
 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที 8 ระดับไม่เกินประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับเกียรติพระราชทาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นเรื่อง การบำบัดน้ำเสีย และเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นเรื่อง พื้นที่สีเขียวร่มรื่นปราศจากมลพิษ จากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสโมสรไลอ้อนสากล ภาค 310 อี
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด จากนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  ปีการศึกษา 2548
 
ได้รับรางวัลมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 (ต่ออายุ)
ได้รับรางวัลบัณณารสสมโภชเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปีการศึกษา 2549
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรประทานสมเด็จพระสังฆราชฯ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน
  ปีการศึกษา 2550
 
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับภูมิภาค โครงการประกวดบอร์ดนิทรรศการโรงเรียน ในหัวข้อ ไบโอดีเซล-แก๊สโซฮอล์ วิถีพอเพียงของคนไทย
  ปีการศึกษา 2551
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2551 ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การขยายความรู้สู่ชุมชน โครงการประกวดนิทรรศการและพิธีกรผู้นำเสนอ พี่ไบโอ น้องแก๊สซี่ ปี 2551 ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังงานทดแทนไทย ก้าวไกลสู่เอเชีย
ได้รับรางวัลชมเชย โครงการค่ายเยาวชนทรู สกัดภัย โลกร้อน ปี 2008
ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โครงการ คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2551
  ปีการศึกษา 2552
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน
รางวัลความสามารถพิเศษ การแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในมหกรรมงานสิทธิมนุษยชน รู้สิทธิ รักสิทธ ไม่ละเมิดสิทธิ เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2552
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคำคม ระดับช่วงชั้นที่ 4 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันโบว์ลิ่งประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ ศ.ท. จัดโดยศรีสุริโยทัยสมาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดวงดรัมไลน์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 ประเภท Senior Division
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 สวดมนต์หมู่วรรเวริญพระรัตนตรัย ระดับอนุบาล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2552
รางวัลชนะเลิศ คอลัมน์ นิทานในฝันของหนู โดยทาโร ฮีโร่ ร่วมกับนิตยสารจูเนียร์ แม็ก พ.ศ. 2552
ผ่านการประเมิน โครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียว มุ่งสู่โรงเรียนสีเขียวเพื่อสร้างเครือข่ายพลังงาน ประจำปี 2552
โล่รางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษาวิชาชีพ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2552 จากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ช่วงชั้นที่ 3
รางวัลชมเชยและใบประกาศ จากโครงการเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  ปีการศึกษา 2553
 
ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นพลังงาน ระดับ 5 ดาว โครงการ คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน จากการไฟฟ้านครหลวง
ได้รับพระราชทานรางวัลบัณณารสสมโภช ระยะที่ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดรัมไลน์ ครั้งที่ 6 ปะจำปี 2553
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัลเลอร์การ์ด ประเภท Senior Devision
รางวัลความสามารถดีเด่น Share Line ประเภท Junior Division
รางวัลความสามารถดีเด่น General Line effect ประภท Junior Division
รางวัลความสามารถดีเด่น Front Line ประเภท Junior Division
รางวัลความสามารถดีเด่น Tener Line ประเภท Junior Division
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน โครงการรณรงค์ Thailand Go Green จากบริษัท บางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน)
ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โครงการในมูลนิธิสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สพฐ., สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
เข้ารอบ 1 ใน 10 โรงเรียนทั่วประเทศ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 6 ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  ปีการศึกษา 2554
 
รางวัลชนะเลิศถ้ายพระราชทานการประกวดดรัมไลน์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554
รับพระราชทานป้าย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2554 โครงการในมูลนิธิสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สพฐ., สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
รางวัลโล่ชูเกียรติ โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา ประจำปี 2554
รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีมาก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2553-2554 จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยมโครงการ Thailand Go Green ในหัวข้อ แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต จากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ได้รับคัดเลือกเข้ารอบโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น รางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์ ของมูลนิธิธารน้ำใจ ประจำปี 2554
โรงเรียนได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากรายการท้าให้อ่าน ของสถานีไทย พีบีเอส ร่วมกับ บริษัท แก็งซุปเปอร์ จำกัด
ได้รับรางวัลโครงการธนาคารขยะ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาค
ได้เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  ปีการศึกษา 2555
 
รางวัลรองชนะเลิศถ้ายพระราชทานสมเด็บพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารฯ การประกวดวงดรัมไลน์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ประเภท Junior Division
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Drum Fighter นานาชาติ ครั้งที่ 2
รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ผ่านโครงการ The Heart of Giving ปีที่ 3
รางวัลธนาคารความดี เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและพระพุทธศาสนา สมควรเป็นแบบย่างที่ดี ประจำปี 2555 จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
  ปีการศึกษา 2556
 
รางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต ประเภท Drum Battle นานาชาติ ประจำปี 2556 ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
รางวัลรองชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารณ การประกวดวง Drumline ครั้งที่ 9 ปะจำปี 2556 ประเภท Senior Division ณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Drum Battle นานาชาติ ครั้งที่ 4 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Drum Battle นานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
รางวัลระดับเหรียญทอง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
รางวัล โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานทดแทน และศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์
ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากคณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ผ่านโครงการ The Heart of Giving ประจำปีการศึกษา 2556
  ปีการศึกษา 2557
 
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็บพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดวงโยธวาทิต ประเภท Drum Line ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557 ประเภท Senior Divisionณ อาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประเภท Music Battle ประจำปี 2557 ณ สนาม I-Mobile Stadium จ.บุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ประจำปี 2558 ประเภท Drum Dual ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
ได้รับป้ายพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และผ่านการประเมินรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2559 จากมูลนิธิสมเด็บพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รางวัล Energy Mind Award 2013 สมัยที่ 3 : มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2557 จากการไฟฟ้านครหลวง
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ได้รับพระราชทานรางวัล บัณณาสสมโภช ระยะที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
รับมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ The Heart pf Giving ประจำปีการศึกษา 2557 จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จากการเข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving เป็นปีที่ 5