โรงเรียนอุดมศึกษา ร่วมมือทางการศึกษากับ
Yeojoo Institute of Technology, South Korea
เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

 
 
โรงเรียนอุดมศึกษา ร่วมมือทางการศึกษากับ
Canterbury Sport & Management College,
New Zealand