ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
พฤษภาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
มิถุนายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
กรกฏาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
สิงหาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
กันยายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
ตุลาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ธันวาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
มกราคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
กุมภาพันธ์ 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
มีนาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
เมษายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ภาคเรียนที่ 1/2561
 พฤษภาคม
 12 พฤษภาคม 2561  วันประชุมผู้ปกครอง
 22 พฤษภาคม 2561  เปิดภาคเรียนที่ 1
 24 - 26 พฤษภาคม 2561  ค่ายธรรมะ ม.1 ม.4
 มิถุนายน
 5 มิถุนายน 2561  วันสิ่งแวดล้อมโลก
 14 มิถุนายน 2561  วันไหว้ครู
 26 มิถุนายน 2561  วันสุนทรภู่
 27 มิถุนายน 2561  วันสถาปนาลูกเสือไทย
 กรกฎาคม
 12 กรกฎาคม 2561  หล่อเทียนพรรษา
 19 - 20 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1
 23 กรกฎาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 1
 26 กรกฎาคม 2561  วันภาษาไทยและวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 สิงหาคม
 10 สิงหาคม 2561  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 17 สิงหาคม 2561  งานวันวิชาการและวันวิทยาศาสตร์
 29 สิงหาคม 2561  ค่ายลูกเสือ ป.1-3
 30 - 31 สิงหาคม 2561  ค่ายลูกเสือ ป.4
 กันยายน
 3 - 5 กันยายน 2561  ค่ายลูกเสือ ป.5-6
 18,20,24 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ทุกระดับ)
 28 - 29 กันยายน 2561  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 ภาคเรียนที่ 2/2561
 พฤศจิกายน
 1 พฤศจิกายน 2561  เปิดภาคเรียนที่ 2
 15 พฤศจิกายน 2561  กีฬาสีมัธยม
 16 พฤศจิกายน 2561  กีฬาสีประถม
 22 พฤศจิกายน 2561  กิจกรรมวันลอยกระทง
 23 พฤศจิกายน 2561  พิธีถวายราชสดุดี
 ธันวาคม
 4 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 14 ธันวาคม 2561  กีฬาสีอนุบาล
 21 ธันวาคม 2561  กิจกรรมวันคริสต์มาส
 24 - 26 ธันวาคม 2561  สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 27 ธันวาคม 2561  ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่
 มกราคม
 11 ม.ค. - 11 ก.พ. 2562  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 23 - 25 มกราคม 2562  ค่ายลูกเสือ ม.1-3 ,ม.4-5
 กุมภาพันธ์
 22,25,26 ก.พ. 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2
 มีนาคม
 22 - 23 มีนาคม 2562  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2


ปฏิทินวันหยุด โรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ภาคเรียนที่ 1/2561
 พฤษภาคม
 14 พฤษภาคม 2561  วันพืชมงคล
 29 พฤษภาคม 2561  วันวิสาขบูชา
 กรกฎาคม
 27 กรกฎาคม 2561  วันอาสาฬหบูชา
 28 กรกฎาคม 2561  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 30 กรกฎาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 สิงหาคม
 12 สิงหาคม 2561  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 13 สิงหาคม 2561  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 ตุลาคม
 13 ตุลาคม 2561  วันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 15 ตุลาคม 2561  ชดเชยวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 23 ตุลาคม 2561  วันปิยมหาราช
 ภาคเรียนที่ 2/2561
 ธันวาคม
 5 ธันวาคม 2561  วันพ่อแห่งชาติ
 10 ธันวาคม 2561  วันรัฐธรรมนูญ
 28 ธันวาคม 2561  สัมมนาครู
 31 ธันวาคม 2561  วันสิ้นปี
 มกราคม
 1 มกราคม 2562  วันปีใหม่
 16 มกราคม 2562  วันครู
 กุมภาพันธ์
 19 กุมภาพันธ์ 2562  วันมาฆบูชา
 เมษายน
 6 เมษายน 2562  วันจักรี
 8 เมษายน 2562  ชดเชนวันจักรี
 13 - 15 เมษายน 2562  วันสงกรานต์
 16 เมษายน 2562  ชดเชยวันสงกรานต์