ปรับปรุงล่าสุด : 18 เมษายน 2560

ปฏิทินวันหยุด โรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
พฤษภาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
มิถุนายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
กรกฏาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
สิงหาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
กันยายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ตุลาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
พฤศจิกายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ธันวาคม 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
มกราคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
กุมภาพันธ์ 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
มีนาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
เมษายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ปฏิทินวันหยุด โรงเรียนอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 ภาคเรียนที่ 1/2560
 พฤษภาคม
 10 พฤษภาคม 2560  วันวิสาขบูชา
 12 พฤษภาคม 2560  วันพืชมงคล
 กรกฎาคม
 8 กรกฎาคม 2560  วันอาสาฬหบูชา
 9 กรกฎาคม 2560  วันเข้าพรรษา
 10 กรกฎาคม 2560  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 28 กรกฎาคม 2560  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
 สิงหาคม
 12 สิงหาคม 2560  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 14 สิงหาคม 2560  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 ตุลาคม
 13 ตุลาคม 2560  วันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 23 ตุลาคม 2560  วันปิยมหาราช
 ภาคเรียนที่ 2/2560
 ธันวาคม
 5 ธันวาคม 2560  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
 10 ธันวาคม 2560  วันรัฐธรรมนูญ
 11 ธันวาคม 2560  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 29 ธันวาคม 2560  สัมมนาครู
 31 ธันวาคม 2560  วันสิ้นปี
 มกราคม
 1 มกราคม 2561  วันปีใหม่
 2 มกราคม 2561  ชดเชยวันปีใหม่
 16 มกราคม 2561  วันครู
 มีนาคม
 1 มีนาคม 2561  วันมาฆบูชา
 เมษายน
 6 เม.ย. 2561  วันจักรี
 13 - 15 เมษายน 2561  วันสงกรานต์
 16 - 17 เมษายน 2561  ชดเชยวันสงกรานต์