มาตรฐานการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย
การเรียนการสอนระดับประฐม มัธยม
เน้นสุขภาพ กาย ใจ
ทัศนศึกษา
ลูกอุดมศึกษาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการเรียนรู้ ความร่วมมือทางการศึกษา
title
เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 2559
เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ 2558
การส่งเสริมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การส่งเสริมทักษะชีวิต และสมมรถนะในการเรียนรู้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริการสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน 2557
ผลการดำเนินงาน 2556


title
udomsuksa_marchingband
udomsuksa_scout
Thailand go green
Udomsuksa-Save-Energy-Club
udomsuksa_IT
udomsuksa_learning_activities

title
กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กไทย
สหวิชา.com
กิจกรรมสองภาษา
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
คลังความรู้ความเป็นเลิศทางวิทย์ – คณิต
สถานีสุขภาพ
วิชาการ.com
ทรู ปลูกปัญญา
สมาคมอาเซียน (ประเทศไทย)
ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์คุณธรรม


     
   
   
     

     
   
   
     

     
   
   
     

     
   
   
     
18.206.48.142

 
โรงเรียนอุดมศึกษา
 
  329  ซ. ลาดพร้าว 94   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ : 0 2934 8260 (3 สาย) , 0 2538 7438 (3 สาย) โทรสาร : 0 2538 2956, 0 2530 4676
e-mail : info@udomsuksa.ac.th
 
  คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่ :