ตารางกิจกรรมเดือน ม.ค.
11 ม.ค. - 11 ก.พ. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

23 - 25 ม.ค. 2562
ค่ายลูกเสือ ม.1-3 ,ม.4-5

ตารางวันหยุดเดือน ม.ค.