ตารางกิจกรรมเดือน ก.ค.
1 ก.ค. 2562
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

4 ก.ค. 2562
หล่อเทียนพรรษา

22 - 25 ก.ค. 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 1

26 ก.ค. 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 และวันภาษาไทย

ตารางวันหยุดเดือน ก.ค.
16 ก.ค. 2562
วันอาสาฬหบูชา

17 ก.ค. 2562
วันเข้าพรรษา

28 ก.ค. 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

29 ก.ค. 2562
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10