ตารางกิจกรรมเดือน ก.ย.
2 - 4 ก.ย. 2562
ค่ายลูกเสือ ป.5-6

20 ก.ย. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ทุกระดับ)

23 ก.ย. 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ทุกระดับ)

ตารางวันหยุดเดือน ก.ย.