ตารางกิจกรรมเดือน ส.ค.
9 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

15 ส.ค. 2562
งานวันวิชาการและวันวิทยาศาสตร์

28 ส.ค. 2562
ค่ายลูกเสือ ป.3

29 - 30 ส.ค. 2562
ค่ายลูกเสือ ป.4

ตารางวันหยุดเดือน ส.ค.
12 ส.ค. 2562
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง