ตารางกิจกรรมเดือน ก.ย.
3 - 5 ก.ย. 2561
ค่ายลูกเสือ ป.5-6

18 - 21 ก.ย. 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ทุกระดับ)

28 - 29 ก.ย. 2561
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1

ตารางวันหยุดเดือน ก.ย.