ตารางกิจกรรมเดือน ธ.ค.
4 ธ.ค. 2561
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

14 ธ.ค. 2561
กีฬาสีอนุบาล

21 ธ.ค. 2561
กิจกรรมวันคริสต์มาส

24 - 26 ธ.ค. 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 2

27 ธ.ค. 2561
ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่

ตารางวันหยุดเดือน ธ.ค.