สื่อการสอนวิชาชีววิทยา ชั้นม.6
- บทที่ 1 : การเคลื่อนที่
- บทที่ 2 : การรับรู้การตอบสนอง
- บทที่ 3 : ต่อมไร้ท่อ
- บทที่ 4 : พฤติกรรมของสัตว์
- บทที่ 5 : การสืบพันธุ์
สื่อการสอนวิชาเคมี
- การจัดเรียงอิเล็คตรอน
- การแยกสาร
- ของผสม
- อะตอมและตารางธาตุ
- วิวัฒนการของตารางธาตุ
- แบบจำลองอะตอม
- โครงสร้างอะตอม
สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- Preposition
- Question Tags
- Present Simple
- Active and Passive Voice
สื่อการสอนวิชาภาษาไทย
- คำราชาศัพท์
- การร้อยเรียงประโยค
- กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ
- สุภาษิต
- ชนิดของคำ
- เครื่องหมายวรรคตอน
สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์
- ตรีโกณมิติ
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
- ชั้นบรรยากาศ
- ชีวิตและวิวัฒนาการ
ผลงานนักเรียนการสร้างเว็บเพจ
ผลงานนักเรียนชั้นม. 6 สร้างเกมด้วยโปรแกรม Excel
 • เกมคำศัพท์
 • เกมขนมแสนอร่อย
 • เกมขนมหวานไทย
 • เกมจับคู่ขนมหวาน
 • เกมจับคู่กลุ่มดาว
 • เกมตอบคำถาม
 • เกมเติมตัวเลข
 • เกมเติมศัพท์เกี่ยวกับขนม
 • เกมเติมอาชีพ
 • เกมใต้ท้องทะเล
 • เกมทายชื่อสัตว์
 • เกมทายสี
 • เกมศัพท์หรรษา
 • เกมสัตว์น้อยน่ารัก
 • เกมหัวใจใส่เลข
 • เกมเครื่องมือเกษตร
 • เกมเติมคำศัพท์
 • เกมเดาสัตว์
 • ผลงานนักเรียนชั้นป. 6 โปรแกรมนำเสนอ
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • Asean
 • ท่องเที่ยวไทย
 • การ์ตูนอาเซียน
 • สื่อการสอนชั้นป.6
  - วิชาคอมพิวเตอร์
  - วิชาภาษาไทย
  - วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  - วิชาสังคม
  - วิชาวิทยาศาสตร์ ปรากฏกการณ์โลกและเทคโนโลยี
  - วิชาวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า
  มาเรียนรู้วิธีทำขนมจีนกันเถอะ ป.6 ฝากมาจ๊ะ..
     
  Skimming จากตู้ ATM
  รายละเอียดการเรียนการสอนระดับมัธยม
  โปรแกรมสำหรับใช้ท่องเว็บไซต์
  >> Internet Explorer
  >> Netscape Communication
  >> คุยเฟื่องเรื่องท่องอินเทอร์เน็ต
  โปรแกรมสำหรับสร้างโฮมเพจ
  >> Macromedia Dreamweaver
  >> หลักการผสมสีทำเว็บ
  >> ภาษา HTML การทำตัวอักษรวิ่ง
  >> โค้ดสี HTML
  >> โค้ดสำหรับใส่เพลง
  ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> ระบบสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Network System)
  >> เกี่ยวกับระบบ LAN 1
  >> เกี่ยวกับระบบ LAN 2
  >> ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)
  >> อุปกรณ์ตัวกลางการสื่อสาร
  วิธีสแกนรูปภาพง่ายๆ
  บทเรียนเรื่องโปรแกรม SwishMax
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Windows XP และการจัดทำเอกสารไมโครซอฟท์เวิร์ดเบื้องต้น
  แบบทดสอบ
  >> แบบทดสอบเรื่อง E-MAIL
  >> แบบทดสอบเรื่อง HTML
  >> แบบทดสอบเรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  >> แบบทดสอบเรื่อง Dreaweaver
  >> แบบทดสอบเรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
  >> แบบทดสอบเรื่อง การค้นหาข้อมูล