คณะกรรมการมูลนิธิวัชรสกุณี รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      
ข้อมูลทำเนียบรุ่นของโรงเรียนอุดมศึกษา   
โรงเรียนอุดมศึกษา เพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านธนาคาร
โรงเรียนอุดมศึกษา ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน โดยท่านผู้ปกครองสามารถชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และปัจจุบันได้เพิ่ม ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านผู้ปกครองสามารถดูขั้นตอนการกรอกใบชำระเงินได้ที่นี่
Download แบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  • ทะเบียนพรรณไม้ปี 2561


  • ผลการดำเนินงาน มีงานย่อย 2 งาน
  • ในงานบูรณาการ
  • ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
  • ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียน
    ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานโรงเรียนอุดมศึกษา สามารถ ใช้อินเตอร์เน็ตด้วยระบบไร้สายได้ รอบบริเวณโรงเรียน โดยเชื่อมต่อกับ Access Point ชื่อ "USS-GA" , "USS-821" , "USS-AVRoom" , "USS-Acadamic" , "USS-Swimming" , "USS-Admission" , "USS-Hall"
    มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเชื่อมต่อ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ห้องอินเตอร์เน็ต อาคาร 8 ชั้น 2