ตามที่ รมว.ศธ. มีคำสั่งให้ปิดโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ม.ค. 62 ถึงวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 62 โรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนและปิดทำการในวันและเวลาดังกล่าว   
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนได้เพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่าน QR Code หรือ PromptPay (098-275-1794) โดยท่านกรอกชื่อนักเรียน เลขประจำตัวนักเรียน และชั้นเรียน ลงในช่องบันทึก และทำการส่งรูปการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนมาที่ไลน์ของโรงเรียนอุดมศึกษา (Line ID : udomsuksa) และทางโรงเรียนจะทำการออกใบเสร็จ โดยท่านสามารถมาติดต่อรับเองที่ห้องธุรการ หรือฝากบุตรธิดาของท่านกลับไป  
  
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562        
คณะกรรมการมูลนิธิวัชรสกุณี รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่      
ข้อมูลทำเนียบรุ่นของโรงเรียนอุดมศึกษา   
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  • ทะเบียนพรรณไม้ปี 2561

  • ผลการดำเนินงาน มีงานย่อย 2 งาน
  • ในงานบูรณาการ
  • ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
  • ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียน
    ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานโรงเรียนอุดมศึกษา สามารถ ใช้อินเตอร์เน็ตด้วยระบบไร้สายได้ รอบบริเวณโรงเรียน โดยเชื่อมต่อกับ Access Point ชื่อ "USS-GA" , "USS-821" , "USS-AVRoom" , "USS-Acadamic" , "USS-Swimming" , "USS-Admission" , "USS-Hall"
    มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเชื่อมต่อ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ห้องอินเตอร์เน็ต อาคาร 8 ชั้น 2