การแข่งขันประกวดศักยภาพด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
   
เด็กหญิงอติกานต์ ลี้สำราญ ป.6/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ "ใครทำร้ายน้ำ" ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) และได้รับเป็นรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมมอบตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนอุดมศึกษา วันที่ 4 ต.ค. 2555
   
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7
   
การแข่งขันประกวดศักยภาพด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 62
   
การแข่งขันตอบปัญหาระดับชาติครั้งที่ 5 (Asian Quiz) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 22 มิ.ย.55 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่ห์เกียรติยศและเงินทุนการศึกษา 2500 บาท น.ส.ศุทธวีร์ จิตจริงใจ ม.6/7
   
การแข่งขันประกวดศักยภาพด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61
   
ด.ช วฤธ เดชา ป.5/7, ครูผู้ฝึกสอน ครูนารี เหลืองแสงรุ้ง, ด.ช จีรายุษ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย ป.4/7
ได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์ ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 6 โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
   
ครูที่ได้รับรางวัล " หนึ่งแสนครูดี" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
ซ้ายไปขวา ครูธนาภรณ์ พลแสน, ครูวรรณวิสา มะสกุล, ครูมณีพรรณ คำภา, ครูสมปอง สะอาด, ครูธนาวดี ลาชมภู, ครูสุพัตรา เชื้อสะอาด, ครูสุภาภรณ์ แอนกำโภชน์
   
การแข่งขันว่ายน้ำบอสโกพิทักษ์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 ( 27 - 28 ส.ค. 2554 ณ ร.ร.บอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม)

ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมทีมยอดเยี่ยมอันดับที่ 5,ถ้วยคะแนนรวมประเภททีม (หญิง)ยอดเยี่ยมอันดับที่ 4,
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 6 ปี (หญิง),ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 6 ปี (ชาย),
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 8 ปี (หญิง),ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 9 ปี (หญิง),
ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 11 ปี (ชาย), ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นทั่วไป (หญิง)
   
นายวีรสุข ศิริสารสมบัติ ม.6/4
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลง Bridal Makeup in ASEAN Vocational Skills Competition Competition 2011 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 ณ เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี
   
ด.ช.สุชาครีย์ เสนารักษ์ ป.6/1 ด.ช.วัชริศ วงศ์พัฒนเลิศ ป.6/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดย อพวช. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ไบเทค บางนา
   
เด็กหญิงแพรวา เหนี่ยวพึ่ง
นักเรียนดีเด่น ปี2553 ได้รับโล่ห์เกียรตินิยม Ballet Primary C.S.T.D. 2553 จากสถาบันบางกอกแดนซ์
   
เด็กชาย วัชรพงศ์ มงคลรัตนาสิทธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4, ครูณิชากร เลยเมือง, เด็กหญิง พิมพ์ชนก ลิมป์วิจิตรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ 10 จากการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ในการประกวดศักยภาพด้านวิชาการที่อยุทธยาระดับภาค
   
ประมวลภาพการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนเทพลีลา

ผลการแข่งขัน
   
การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 30 พ.ย. 2553 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3
ด.ญ.ณัฐชา จิบจันทร์ ป.5/5
ด.ญ.อรกช ปิตรังสี ป.6/1
ด.ญ.พรลภัส โรจน์วัฒนะ ป.6/1
ครูผู้ฝึกสอน ครูนงลักษณ์ เชี่ยวชาญ
   
การแข่งขันงานดอกไม้สด (ร้อยมาลัยสองชาย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 29 พ.ย. 2553 ณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3
ด.ญ.ศุภิสรา เพ็ญกุล ป.5/2
ด.ญ.อวิกา สมเสนาะ ป.5/4
ด.ญ.ปริณธร อนาคตรุ่งเรือง ป.5/4
ครูผู้ฝึกสอน ครูโสรยา คุณประเสริฐ
   
การแข่งขันประกวดศักยภาพด้านวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 60
   
โครงการ เยาวชนไทย ร่วมสร้างเจตคติ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสุข โดยบริษัท Ulife Magazine
ประกวดวาดภาพพร้อมนิทานสั้น หัวข้อ ร้อยกาย หนึ่งใจ
   
การประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ งานสหพันธ์สมาคมสตรีสัมพันธ์ สานสามัคคี 7 องค์กรสตรี ทำความดีน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553

ด.ญ. อภิสรา ภูมิชิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   
รางวัลนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนอุดมศึกษา
   
ได้รับรางวัลธนาคารความดีกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
   
นางสาวจตุพร อุชุวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร, โล่ห์ พร้อมเงินรางวัล 300 $ จากการตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาค ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2552 โดยมี อาจารย์ภัทรกร สังข์แก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
   
นางสาวจตุพร อุชุวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6 ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับชาติ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2552 รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและไดัรับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับภูมิภาค ณ ประเทศฟิลิปปินส์