โรงเรียนอุดมศึกษา มีอาคารเรียนทั้งหมด 8 อาคารประกอบด้วย
 
อาคาร 1

อาคาร 1 : อาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 2
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2518
อาคาร 2

อาคาร 2 : อาคารสำหรับวงโยธวาทิต
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2521
 
อาคาร 3

อาคาร 3 : อาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถม
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2523
อาคาร 4

อาคาร 4 : อาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถม
โดยชั้นล่างเป็นห้องธุรการ
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2528
 
อาคาร 5

อาคาร 5 : ชั้นบนเป็นห้องประชุม และชั้นล่างเป็นห้องประกอบการเรียน
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2530
อาคาร 6

อาคาร 6 : อาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2532
 
อาคาร 7

อาคาร 7 : อาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมภาคภาษาอังกฤษ
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2539
อาคาร 8

อาคาร 8 : อาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมภาคภาษาอังกฤษ
ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด
ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2540