โรงเรียนบริการรถปรับอากาศ 35 คัน ครอบคลุม ลาดพร้าว, รามคำแหง, สุขาภิบาล 1, สุขาภิบาล 2 และสุขาภิบาล 3  นอกจากนี้ทางโรงเรียนร่วมกับ รถรับส่งอื่น ใน เขตพื้นที่นอกเหนือจากนี้ด้วย 

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ คุณครู รศนา  มงคลวิสุทธิ์

 
School bus School bus
หมายเลขรถ เส้นทางเดินรถ
7 ซอยลาดพร้าว 107 , ซอยลาดพร้าว 109 (หมู่บ้านปิ่นเจริญ ซอย 1 , 2 , 3 , 4 , 5) ,ซอยลาดพร้าว138,ซอยลาดพร้าว 136, ซอยลาดพร้าว 134 , ซอยลาดพร้าว 132 ,ซอยลาดพร้าว 140 คอนโดนิรันดร์ซิตี้ ลาดพร้าว 101
11 หมู่บ้านเลิศอุบล, หมู่บ้านเอกธานี, หมู่บ้านชวนชื่น, , ถนอมมิตรปาร์ค (อาคาร 2),หมู่บ้านเอกนคร,หมู่บ้านเลิศอุบล, ซอยรามอินทรา 67, หมู่บ้านสุขใจ, หมู่บ้านมันฑนา, หมู่บ้านศรีวรา, หมู่บ้านกฤษณา, หมู่บ้านโนเบิล จีโอ ,หมู่บ้านสิรินทร์เฮาส์ ,หมู่บ้านสวนผึ้ง
12 ซอยลาดพร้าว 93,ซอยลาดพร้าว 95 (หมู่บ้านปรางทิพย์) , ซอยลาดพร้าว 97 , ซอยลาดพร้าว 99 , ซอยลาดพร้าว 130,ซอยลาดพร้าว 115 (หมู่บ้านศานตินิเวศน์),หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ , หมู่บ้านอยู่เจริญ,หมู่บ้านซิตี้ทาว์นโฮม
17 ซอยลาดพร้าว 35/1,ซอยลาดพร้าว 37,ซอยลาดพร้าว 41, ซอยลาดพร้าว 47ซอยลาดพร้าว 47, ซอยลาดพร้าว 55/2 ,ซอยลาดพร้าว 63 , ซอยลาดพร้าว 65,ซอยลาดพร้าว 65/1, ซอยลาดพร้าว 69,ซอยลาดพร้าว 71ซอยจักกริช 6
18 ตลาดบางกะปิ, ซอยลาดพร้าว 130, ซิตี้วิลล่าคอนโด(ซอยลาดพร้าว 126)(หมู่บ้านกรองทอง),เดอะมอล์บางกะปิ,ลาดพร้าว 126 , ซอยลาดพร้าว 124 ,ซอยลาดพร้าว 122 ( แคทรียาแมนชั่น, หมู่บ้านจตุรภัทร ), ซอยลาดพร้าว 120,ซอยลาดพร้าว 89,ซอยลาดพร้าว 91,โรงพยาบาล ลาดพร้าว
19 ซอยรามคำแหง 24, ร้าน TWO FOUR, หมู่บ้านศิขริน, ซอยรามทาว์นเฮาส์, ซอยถาวรธวัช, ซอยศิริมิตร, สงวนสินใน ABAC,, ซอยรามคำแหง 43/1(ยีอีแมนชั่น), หมู่บ้านธารารมณ์, หมู่บ้านบดินทร์สวีทโฮม พัฒนาการ (หมู่บ้านเกษรา) ซอยพัฒนาการ 65 (หมู่บ้านผาสุข ), หมู่บ้านเคหะนคร 3,ซอยพัฒนาการ 30 (ซอยเจริญพัฒนา) ซอยอ่อนนุช 17, หมู่บ้านสวนแหลมทอง
22 ซอยโชคชัยบางเตย, หมู่บ้านสราญรมย์, หมู่บ้านบางกอกบูลเลอวาส์ , หน้าหมู่บ้านปัฐวิกรณ์, ซอยชูสุวรรณ, หมู่บ้านปัฐวิกรณ์, หมู่บ้านกัญจน์เพชร , หมู่บ้านธนะสิน, หมู่บ้านสินธนา, หมู่บ้านเสนา 88, หมู่บ้านสวนทิพย์
24 ซอยลาดพร้าว71, หมู่บ้านอยู่เจริญ,ซอยสหกรณ์ 4,6,15, หมู่บ้าน ต.รวมโชค, หมู่บ้านเลิศอุบล, หมู่บ้านสังสิทธิ, หมู่บ้านรุ่งเจริญ, หมู่บ้านเอื้อประชา,หมู่บ้านโอษธีศ 3 ,หมู่บ้านเพิ่มพูน,หมู่บ้านกฤติกร,ซอยคริสตัลวิลล์,,หมู่บ้านกลางเมือง ,ดุลยาเพลส คอนโด ซ.สหกรณ์ 4 ,คอนโดศรีสุวรรณ 1
27 ซอยรามคำแหง 24 , (หมู่บ้านเสรี 1, เสรี 2, เสรี 4, เสรี 6, เสรี 7, เสรี 8, เสรี 9), ซอยสงวนสิน, หมู่บ้านเทพพิทักษ์, หมู่บ้านกลางกรุง, หมู่บ้านปรีชา
30 ซอยลาดพร้าว 87 (หมู่บ้านทิวสนโครงการ 2 , 3 , 4 , 5 , หมู่บ้านเคหาสน์ทิพย์ , ซอยบุญช่วย (สระน้ำ) , หมู่บ้านทิวสน – มรกต , ม.เย็นสุข ,หมู่บ้านสุขสบาย, หมู่บ้านการ์เด้นท์วิลล์, หมู่บ้านสรานนท์
33 หมู่บ้านคลองจั่นวิลล่า 4, หมู่บ้านเฟอร์เพคเพลส , หมู่บ้านธารารมณ์, หมู่บ้านพฤกษชาติ, หมู่บ้านโฮมเพส หมู่บ้าน GoIden Lanna (รามคำแหง 92)
36 ซอยลาดพร้าว 112 , ซอยลาดพร้าว 110 , ซอยลาดพร้าว 106 , ซอยลาดพร้าว 102, ซอยลาดพร้าว 94
38 ซอยอยู่เย็น หมู่บ้านทองสถิตวิลล่า 5 , หมู่บ้านนนทรี ,หมู่บ้านเก้าแสน 2, ซอยนวลจันทร์ (หมู่บ้านสวนทองวิลล่า ,หมู่บ้านธันยกานต์, ,เคหะธานี 2,หมู่บ้านนวลผกา,หมู่บ้านปริญสิรี, หมู่บ้านไพรเวท เนอวานา , หมู่บ้านลาดพร้าว, หมู่บ้านสุขใจ , หมู่บ้านเอื้อประชา ,หมู่บ้านทิพย์นคร, หมู่บ้านคาซ่าซิตี้,ซอยแสงมั่งมี
41 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านนครไทย , หมู่บ้านพิมพ์ทอง , ,หมู่บ้านสุขสวัสดิ์,หมู่บ้านอยู่เจริญ, หมู่บ้านสุขสบาย, คอนโด นิรันดร์ซิติ้ ,101 แมนชั่น (รับ เฉพาะเช้า )
44 ถนนหลวงประดิษฐ์มนูธรรม,ซอยลาดพร้าว 71หมู่บ้านรุ่งสว่าง รามอิทรา 8นครทาว์นโฮม,,หมู่บ้านระเบียงทอง 4 หมู่บ้านราณี 5, ซอยดลุยาเพสคอนโด, ซอยบำรุงศิลป์1(หมู่บ้านปทุมวิลล่า), แยกพักพิง,ซอยพงษ์พันธ์,หมู่บ้านสวนราชา หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซ.118, หมู่บ้านพารา ซ.มัยลาภ, หมู่บ้านเนปปาร์ควิลล่า, บ้านทองสถิตย์ , หมู่บ้านมณเทียรทอง. หมู่บ้านธันยกานต์ ,หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
48 หมู่บ้านเสริมสุข, หมู่บ้านทวีสุข (ซอย 1,12,18) , หมู่บ้านวังทองวิลเลจ 2, ร้านมานะเอ็จจิเนียริ่ง, หมู่บ้านสหกรณ์ (ซอย 15,34,38,63,65 ), หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 , หมู่บ้านเรือนทองนิเวศน์, ซอยสวนสยาม (หมู่บ้านเก้าแสน),หมู่บ้านเกษรา คลาสิกโฮม ซ.18 ,แฟลตการเคหะ 9 ชั้น 4, แฟลต 7 ,หมู่บ้านลดาวัลย์ หลังอนามัย , คลองจั่น เพลส
49 ซอยลาดพร้าว 41 , ซอยลาดพร้าว 26 , ซอยลาดพร้าว 1 , ซอยลาดพร้าว 15 , ซอยเสือใหญ่ (หมู่บ้านเจริญสุข ) , ซอยลาดพร้าว 23 , ซอยลาดพร้าว 31 (หมู่บ้านรุ่งเจริญ),คอนโดรัชดาพาวิลเลี่ยน ชั้น 28, ซอยลาดพร้าว 35/1
50 ซอยรามอินทรา หมู่บ้านรุ่งสว่าง วิลเลจ รามอินทรา ซอย 8 , รามอินทรา ซอย 10 ,รามอินทราซอย 21 ,หน้าตลาดกม. 4, ซอยวัชรพล (ซอยจามจุรี 1/1, หมู่บ้านนราสิริ, หมู่บ้านธันยกานต์ ,หมู่บ้านธันธวัช ), หมู่บ้านชัยพฤกษ์ (ซอยชัยพฤกษ์ 51,50,34,29, )
52 ซอยลาดพร้าว 71 , หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ , หมู่บ้านเกตุนุติการ์เด้นท์,ซอยทองเกษร , ซอยโรงเรียนทรงกระเทียม (หมู่บ้านนครทาว์นโฮม) , ซอยอนุบาลทองฤทัย , ซอยจักกริช (ซอย 1,4,7,8), ซอยเจริญทรัพย์ , ซอยนาคอุไร , ซอยเปี่ยมบำรุง , หมู่บ้านปริญญา,หมู่บ้านปรัชญา การ์เดนท์โฮม , ซอยนกแก้วน้อย 2 , ซอยนาคนิวาส 37 แยก1-2 ,แยก 1-8
53 ซอยลาดพร้าว 101, หมู่บ้านสุขสบาย, หมู่บ้านเทพทวี, ซอยบ่อปลา,หมู่บ้านพิบูลย์, ซอย ร.รศิลปหัตถกรรม, หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์แกรนด์วิลล์ ,หมู่บ้านสุขสันต์นิเวศน์, ซอยผู้ดี, ซอยลุงหล่อ-ป้าสง่า,คอนโดนิรันดร์ ซิตี้
54 ตลาดแฮปปี้แลนด์สาย 2 , หมู่บ้านสินธร, หมู่บ้านเสนาวิลล่า,ลุมพินีเพลส,, หมู่บ้านโฮฬาร 1, ซอย นวมินทร์ 89, ซอยปัญจมิตร 3,หมู่บ้านปริญสิริ , หมู่บ้านสินธานี 1 นวมินทร์ 93,สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 9
55 ซอยลาดพร้าว 48(หมู่บ้านวัฒนานิเวศน์, หมู่บ้านอยู่เจริญ , หมู่บ้าน779 ,ซอยหัสดิเสวี,ซอยรุ่งเรือง,ซอยสิทธิปัญญา ,ซอยรัชดา 10 ,ช่อง9 อสมท ,,ซอยประชาราฎร์บำเพ็ญ 25,37
56 ซอยลาดพร้าว 101(ร้านทำที่นอน,ซอยโรงถ่าย),ซอยโพธิ์แก้ว, หมู่บ้านยลประภา, หมู่บ้านสินธานี 1, ซอยสมาคมแพทย์(หมู่บ้านทอรุ้ง,หมู่บ้านกรุงทอง 4) หมู่บ้านนวสิน , ซอยเคหะวิตต์ ,หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ ซ.10/1,ซอยปัญจมิตร 1,หมู่บ้านธนะสิน, หมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2, หมู่บ้านปริญสิริ
57 ซอยคู้บอน , หมู่บ้านนันทวัน,หมู่บ้านบดินทร์รักษา 3, หมู่บ้านเสนาวิลล่า , ซอยรามอินทรา (หมู่บ้านบุรีรัมย์,หมู่บ้านไพรเวท, , ซอยรามอินทรา 42
58 ( เช้ารับ )ซอยสุขุมวิท 55, ซอย RCA, ม.กลางเมือง (สถานทูต) , ม.84 แมนชั่น, ซ. ราม 21 , สน.วังทอง, (เที่ยวเย็น) โรงพยาบาลกรุงเทพ,, ซอยสุขุมวิท 55, ม.เปรมฤทัย , ซอยเปรมสมบัติ, ซอยศูนย์วิจัย,ซอย RCA
59 ซอยรามคำแหง 50, ซอยรามคำแหง 48, ซอยรามคำแหง 46,ซอยรามคำแหง 44 , ซอยรามคำแหง 40, (อาคารฝักข้าวโพด ) ซอยรามคำแหง 36, ซอยรามคำแหง 36/1 (หมู่บ้านศรีวรา ),ซอยรามคำแหง 30/1, ( คอนโ ดสุโขทัย )ซอยรามคำแหง 30, ซอยรามคำแหง 26/1 (หมู่บ้านเดชา ), ซอยรามคำแหง 77, ซอยรามคำแหง 53, (คอนโด 53 เพลส, ชุมชนรามคำแหง 53 ,ร้านเสริมสวย ) , ข้างสำนักงานเขตบางกะปิ,
71 ซอยลาดพร้าวโชคชัย 4 ซอยโชคชัย ,39ซอยโชคชัย 57 , ซอยโชคชัย 65, หมู่บ้านเสรีอัมพร ,โชคชัยพัฒนา,ซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ 11,ซอยสนธิ 2หมู่บ้านปรางค์อรุณ 2,, หมู่บ้านชัยภัทรวิลเลจ,หมู่บ้านเสนานิเวศน์ (วังหิน),โฟกัสคอนโด 57 ,ม.ประสานมิตร ,หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ,หมู่บ้านปรางค์อรุณ 2 , ซอยร่วมใจพัฒนา 12, , ซอยเจนพัฒนา, ซอยฉัตราภรณ์,หมู่บ้าน.วินโดว์, หมู่บ้านโอษธิศ 5,หมู่บ้านชัยภัทร ,ตรงข้ามโรงพยาบาลสยาม,ซอยโชควัฒนา ,ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสว่างอรุณ
72 ซอยลาดพร้าว 62 , หมู่บ้านตะวันรุ่ง, ซอยลาดพร้าว 64,(หมู่บ้านเกตุนุติ ) ,หมู่บ้านพรรณวดี , ซอยลาดพร้าว 80, (จันทิมา 2,5,7,12) , หมู่บ้านทิพย์นคร,หมู่บ้านรุ่งเรือง,หมู่บ้านสินธานี หมู่บ้านพรทวี ,หมู่บ้านสลิดดา ,หมู่บ้านรัชดา ,ส.มินิมาร์ท, หมู่บ้านซิตี้ทาว์วโฮม,จันทิมา 12, หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์,หมู่บ้านอยู่เจริญ 779, ซอยรัชดานิเวศน์ ซอย 1, 1/5, 2/8,13, รัชดา แยก 3 ,ซ.สหการประมูล(หมู่บ้านแกรด์พาร์คทาว์ตึก B ),หมู่บ้านกลางเมือง ,ซอยประชาราฎร์บำเพ็ญ 25 ,37 (เที่ยว 2)
73 ซอยลาดพร้าว 73 (ซอยร่วมใจพัฒนา แยก 2,แยก 4), ซอยลาดพร้าว 79, ซอยลาดพร้าว 81, ซอยลาดพร้าว 83, ซอยลาดพร้าว 87 (หมู่บ้าน 87, สวนซื่อตรงคอนโด,ซอยชูจักร, หมู่บ้านจักรพงษ์,หมู่บ้านเกตุนุติเชอมิเน่,หมู่บ้านทิวสน , โครงการ 2, หมู่บ้าน แก้ววิลล่า ), ซอยลาดพร้าว 73(ซอยร่วมใจพัฒนา แยก 2,แยก 4)
74 ซอยรามคำแหง 22, ซอยรามคำแหง 18, ซอยรามคำแหง 16, ซอยรามคำแหง 14, ซอยรามคำแหง 12, ซอยรามคำแหง 8, ซอยรามคำแหง 1, ซอยรามคำแหง 9 (หมู่บ้านธารารมณ์) ,ซอยรามคำแหง 21 ชุมชนใน ส.น.วังทองหลาง, หมู่บ้านศรีวราออฟฟิตเซ็นต์เตอร์, ,ซอยรามคำแหง 27, ซอยรามคำแหง 29, ซอยรามคำแหง 37 ,ซอยรามคำแหง 39,ซอยก๋วยเตี๋ยวปลา,หมู่บ้านทาว์นอินทาว์น, ร้านขายกับข้าวถนนใหญ่, ซอยปรีดีพนมยงค์ 20 ( หมู่บ้านโฮมเพส )
75 หมู่บ้านเพิ่มพูนธานี, หมู่บ้านจิตรา, หมู่บ้านเอื้องฟ้าวิลล่า,หมู่บ้านเพลินวิภา, หมู่บ้านรินรดา, หมู่บ้านสินธนา 5 , หมู่บ้านนวลลดา 1, หมู่บ้านสินธานี 3, หมู่บ้ากลางกรุงติดปั้ม Q 8
76 หมู่บ้านชลลดา, หมู่บ้านนันทวัน, หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์,หมู่บ้านลลิล,หมู่บ้านจิรทิพย์ ,หมู่บ้านลัดดารมย์, หมู่บ้านเนอเบอร์โฮมธารารมณ์ ซ.G2, หมู่บ้านลลิลอินเดอะพาร์ค ,หมู่บ้านธันธวัช 5, หมู่บ้านชน-ชอบธวัช , ร.ร จารุวรรณ, หมูบ้านณัฐกานต์ สายไหม 64
77 หมู่บ้านสัมมากร , หมู่บ้านกิตินิเวศน์, หมู่บ้านธารทิพย์, ตลาดสุขาภิบาล 3(หมู่บ้านเข็มเพชร), หมู่บ้านสวนสน, หมู่บ้านภัคภิรมย์, หมู่บ้านปรีชา ล้ำ เพชร, หมู่บ้านภัทรา , ซอยรามคำแหง 58/3,58/4
78 ซอยจุฑาสัมพันธ์ , หมู่บ้านอยู่เจริญ , ซอยสมบูรณ์วัฒนา 2 , ซอยศูนย์วิจัย 4,6,14,ตึกไทยคู่ฟ้า (ดินแดง), ซอยเปรมสมบัติ , ซอยนาทอง ,ซอยโพธิ์ปั้น แยก8,10 ,แฟลตห้วยขวาง 37, ซ.สุทธิพร ,อาคารรีเจนท์ทาว์เวอร์, ซอยอินทรามระ 29,สุทธิสาร แยก ,ซอยชุ่มชื้น, ซอยตลาดขวัญ พัฒนา
79 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, (ซอย 23,20ข,17ก, 11ก, 8ก, 7ก, 7ก/2, 3A หมู่บ้านอยู่สบาย, หมู่บ้านเมืองหลวงวิลล่า, หมู่บ้านศรีวรา, บริษัทกันยง วัฒนา ,ม.กฤษณา กรุงเทพกรีฑา, ซอยรามคำแหง 52/2 (หมู่บ้านสินเศรษฐี ) ,ร้านขายกล้องริมทาง